ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

  • İyi niyet ve güvenilirlikle müşteri ilişkilerimizi sürdürürüz.
  • Üstlendiğimiz tüm projeleri ve yapacağımız tüm taahhütleri eksiksiz üretiriz.
  • Şeffaf, anlaşılır, yasalara, standartlara ve usulüne uygun düzenlenmiş sözleşmelerle hizmet veririz.
  • Şirketimizin kalite politikasına ve iş prosedürlerine uygun çalışırız.
  • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için gerekli olan bilgi ve eğitimi almalarını sağlarız.
  • Çalışanlarımızın mesleki ve teknik eğitimine özen gösterir, teknik donanımlarını en üst seviye kullanırız.
  • Ticari faaliyetlerini sürdürdüğümüz ülkedeki yasal mevzuat, standart ve yönetmeliklere uyarız.